کانون بانوان نخبه
  • برگزاری تریبون آزاد توسط اعضاء کانون بانوان نخبه با موضوعات ازدواج جوانان و ......
  • تقدیر از بانوان نخبه در برنامه نگین آفرینش محلات و اجرای این برنامه با همکاری اعضاء کانون بانوان نخبه
  • معرفی دختران نخبه در برنامه روز ملی دختر توسط کانون بانوان نخبه به منظور تقدیر از ایشان
  • ارسال بروشور برای کانون بانوان نخبه

تعداد مشاهده: 2763
print