کانون بانوان مبلغین
  • برگزاری همایش مبلغین با حضور اعضاء کانون بانوان مبلغین
  • ارسال بروشور برای کانون بانوان مبلغین
  • برگزاری 70 کارگاه ونشست در دهه سوم مرداد ماه با مشارکت 1200 نفر از اعضای کانون های بانوان مبلغین و قرآن پژوه
  • برگزاری جلسات مشاوره دینی , مذهبی در ایام ماه مبارک رمضان در محلات
  • شرکت در نشست های سبک زندگی دینی – اسلامی با مشارکت اعضاء کانون بانوان قرآن پژوه و کانون بانوان مبلغین

تعداد مشاهده: 2676
print