کانون بانوان قرآن پژوه
  • برگزاری جلسات ختم وتفسیر آیات قران در محلات با حضور کانون بانوان قرآن پژوه
  • ارائه کتب با موضوعات دینی و مذهبی به کتابخانه های کانون بانوان قرآن پژوه
  • ارسال بروشور برای کانون بانوان قرآن پژوه
  • بهره مندی از بانوان  قران پژوه  به عنوان مشاوره مذهبی در ماه مبارک رمضان

تعداد مشاهده: 2623
print