در راستای برگزاری دومین جشنواره تسنیم با رویکرد فعال سازی کانونهای خانه تسنیم از جمله اقدامات این کانون ایده پردازی و اجرای پروژه های خرد محلی در سطح محلات می باشد که تعدادی از این پروژه ها به شرح زیر می باشد:

 

در راستای برگزاری دومین جشنواره تسنیم با رویکرد فعال سازی کانونهای خانه تسنیم از جمله اقدامات این کانون ایده پردازی و اجرای پروژه های خرد محلی در سطح محلات می باشد که تعدادی از این پروژه ها به شرح زیر می باشد:

 

منطقه

ناحیه

کدام محور جشنواره

عنوان پروژه

نام محله پیشنهاد دهنده

همیاران پروژه

10

1

ایثار

کمک روحی ودادن سبد کالا به سالمندان نیازمند منطقه

سلیمان - تیموری

کانون همیاران محبت

10

2

مشارکت های اجتماعی

پیشنهاد ایجاد فضای سبز در محله بدون فضای سبز به شهرداری( محله کارون جنوبی)

کارون جنوبی

کانون همیاران محبت

10

2

سبک زندگی

پیشنهادات زیبا سازی فضاهای شهری در محله

کارون جنوبی

کانون همیاران محبت

16

2

سبک زندگی

تبلیغات ، آموزش و آگاهسازی بانوان درباره سبک زندگی

نازی آباد

سوسن کاظم پوریان ( کانون همیاران )

16

2

سبک زندگی

برگزاری کلاسهای آموزشی درباره سبک زندگی

نازی آباد

صدیقه پور تقی ( کانون همیاران )

16

3

توانمند سازی اجتماعی بانوان

برگزاری کلاسهای آموزشی در حوزه سلامت

شهرک بعثت

لیلا طاهری ( کانون همیاران )

16

3

نهاد خانواده

برگزاری کلاسهای ورزشی

خزانه

گلزار عسگری ( کانون همیاران )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تعداد مشاهده: 3104
print